More  
   
More Faculty         The college has a first-class faculty, of which a majority have oversea experiences and are below 45 years. There are 146 full-time facu...

Professors

Associate Professors

Lecturer

       
All  
Name Title Phone E-mail
A
Ao Mingzhang
C
Chen Mingjie
Chen Weihua
Chen, Weihua
CHEN Wei
Chen Liming
Chang Junli
F
Fu Chunhua
G
Gao Shangbang
Gan Lu
H
Huang Siluo
He Xiaojing
He Guangyuan
Hong Ling
J
Jiang Tao
Jin Wenwen
Jia Haibo
JIANG XINNONG
Jing Wang
K
Ke Tie
L
Liu JianMiao
Liu Bo
Li Hui
Liu JingYu
Liu Wei
Liu Zhi
Liu Mugen
Li Maoteng
Lu Mingbo
Liu Jianfeng
Luo Liang
Liu Xin
Lu Qun-Wei
Liu Ying
Luo Zhiqiang
Li Zifu
Liu, Bifeng
Li Wei
M
Ma Cong
Ma Jun
Ma Fuying
Meng Fanling
N
Ning Kang
Nicola D’Ascenzo
R
Ren Xiang
Ren Bowen
S
Su Li
T
Tu Xin
Tian Wei
Tu Zhiming
V
Valeri Saveliev
W
Wan Jiangling
Weng Jun
Wang, Qing
Wang Longhui
Wang Jianglin
Wang Yuesheng
WANG YAN
Wu Zheng-Xing
Wang Sheng
Wang Chenhui
X
Xiao Peng
Xu Chengqi
Xie Qingguo
Xue Yu
XU LI
Y
Yang Guangxiao
Yang Ying
Yuchi Ming
Yi Ping
Yu Hongbo
Yan Jinyong
Yang Guang
Z
Zhou Peng-peng
Zhang Xuming
Zhang Yuexuan
Zhao Yuan-Di
Zhao Yan Bing
Zhou Qibing
Zhang Chun
Zhang, Houjin
Zhu Min
Zhang Xianqin
Zhu Junming
Zhang Luoying
Zhang Xiaoyu
Zhang Rongying
Zhang Yan
Zhao Chun Fang
Zhang Xinjun
ZENG XIAOMEI
Zhu Yan Hong
Zhang Shengmin
Zhu Bin
Zhou Lei